Tag Archive | beograd

Magacin u Kraljevića Marka

Ovde je prikazan predlog novog modela za korišćenje prostora Magacin u Kraljevića Marka br. 4 (MKM), zasnovan na principima otvorene platforme za izvodjenje programa organizacija nezavisne kulture.

Predlog je formulisala Asocijacija NKSS u okviru inicijative za definisanje modela korišćenja prostora Magacina i potrebe za rešavanjem problema nedostatka multifunkcionalnog prostora koji odgovara na programske potrebe nezavisnih aktera u polju savremene kulture i umetnosti.  Tim povodom Asocijacija NKSS planira da organizuje javnu raspravu o modelu korišćenja prostora Magacin koja bi omogućila zainteresovanim korisnicima da daju komentare na ovde predstavljen predlog. Javna rasprava treba da doprinese da proces zagovaranja za potencijalni prostor realizacije programa aktera nezavisne kulturne scene Beograda bude javan i transparentan.

Pozivamo vas da pogledate model, da upišete svoje sugestije, pitanja i primedbe prateći uputstvo za pisanje komentara.

Advertisements