Arhiva | Seminar RSS for this section

Seminar – Unutrašnji kaleidoskop

28.2. – 1. 03. 2017 od 18h do 20h

Magacin

Oživljavati slova, otkrivati u sebi unutrašnja prostranstva. Čitati, znači iskati i nalaziti. Čitalac se trudi da pronađe zakopano blago u svoj njegovoj punoti, da ga prisvoji za sebe. To je borba za susret. Pobedonosni polet u ono što se čini nemogućim.

Seminar unutrašnji kaleidoskop istražuje veze unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta, sličnosti i razlike, kao različite odraze našeg bića sa mnogobrojnim neistraženim mestima u sebi. Pokušaćemo da se bolje upoznamo sa tim prostorom u sebi, koji nam zbog sve ubrzanijeg ritma svakodnevice, često izmiče. Bavićemo se pitanjem: Koliko sami učestvujemo u stvaranju naše realnosti, a koliko puštamo da nam se stvari dešavaju? Pročitaj više…

Advertisements