Arhiva | konkursi RSS for this section

Međunarodni konkurs za video/audio radove

Kulturni centar Magacin u Kraljevića Marka, jedan od najživljih prostora nezavisne kulturne i umetničke produkcije u Beogradu, povodom desetogodišnjice postojanja raspisuje međunarodni konkurs za video/audio radove. Radovi će biti deo za tu priliku namenski koncipirane izložbe koja će posetioce provesti kroz sve prostore Magacina: Centralni prostor, Ostavinsku galeriju, Radionicu i Tavan.

Magacin u Kraljevića Marka formira 2007. godine druga scena kao centar savremene, nezavisne, eksperimentalne i istraživačke umetnosti. Od tada je u stalno oscilirajućim odnosima sa gradskom upravom i u vakuumu neregulisanog pravnog statusa postaje de fakto samoorganizovani kulturni centar. Od 2015, kada se desila jedna od njegovih najvećih kriza, počinje formalno da deluje prema modelu otvorenog kalendara, koji je uspostavila Asocijacija NKSS posle javne raprave o načinu njegovog funkcionisanja. Model otvorenog kalendara zasnovan je na principima dostupnosti velikom broju organizacija, zajedničkog rada, otvorenosti i tolerancije.

Magacin je formiran u bivšem skladištu izdavačke kuće Nolit i sastoji se od nekoliko razdvojenih jedinica koje su u neposrednoj međusobnoj blizini u istoj ulici. Prostori se međusobno veoma razlikuju i imaju svoje programske usmerenosti.

Svaki video/audio rad postavljen u u okviru ove izložbe biće tačka na mapi za istraživanje galerijskih, radnih, kancelarijskih, uređenih i manje uređenih, dobro poznatih i nikad viđenih prostorija koje se prostiru na tri lokacije i povrsini od 1200m2. Takođe, svaki rad biće smešten u posebno izabrani ili kreirani prostor, koji će predstavljati svojevrsnu nadogradnju, komentar ili intervenciju na sam rad. Pročitaj više…

Advertisements