Radionica // Danoch, Horvat & Mijačević // 29. maj

Magacin u Kraljevića Marka 4, 29. maj, 18 – 22h
(scroll for English)
 
Na ovoj radionici razmatraćemo mogućnost da smo istovremeno izvođači i tehničari, instrumenti i instrumentalisti i istražujemo situacije u kojima se susreću telo, kretanje, zvuk i svetlost. Razvićemo vizuelne i zvučne slike radeći uglavnom sa baterijskim lampama kao izvorima svetlosti u odnosu na kretanje, zvuk kretanja i arhitekturu.
 
Uvažavajući svetlost kao glavni uslov za posmatranje, kao i za oblikovanje onoga što i kako vidimo, ova radionica ističe načine osvetljavanja performativnih materijala kao sastavnog dela stvaralačkog procesa. Tokom ovog procesa posmatraćemo i kako prisustvo/odsustvo svetlosti menja našu svest o zvuku i tako unaprediti i raditi na svesti o zvuku koje telo stvara kretanjem. Kroz ovakav rad razgovaraćemo o telesnim, vizuelnim i zvučnim mogućnostima otkrivanja i zadržavanja kao koreografskim rešenjima.
 
Radionica će početi plesnim časom, koji ima za cilj poboljšanje fizičke svesti, senzibiliteta prema unutrašnjim i spoljašnjim inputima i mogućnostima da se na njih odgovori.
 
 
O umetnicima
 
*Maajan Danoh (*Izrael) je koreograf, plesač i plesni pedagog, trenutno živi i radi u Berlinu. U svojim radovima istražuje stvarne i virtuelne dimenzije percepcije i njihove načine manifestovanja u osmišljavanju kretanja i slike. Maaian je studirala savremeni ples i koreografiju na SEAD-u i MA studije na programu Dance Dissemination, Hochschule fur Musik und Tanz Koln. Predaje ples i koreografiju na akademijama i centrima kao što su Akademija dramskih umetnosti Zagreb, Tanzfabrik Berlin, Hochschule fur Musik und Tanz Koln itd. Ona je član Akademie Schloss Solitude, generacija 2017-2019. 
 
*Miha Horvat je zastupnik Fondacije Sonda, inicijator galerijskog projekta EKS-garaža i osnivač transnacionalne gerilske umetničke škole koja se trenutno nalazi u interdisciplinarnoj laboratoriji GT22 (http://gt22.si/). On je programski direktor MFRU – Internacionalni festival računarskih umjetnosti u Mariboru, Slovenija od 2016. godine. Njegova obuka teorije, prakse humanističkih, umjetničkih i društvenih filmova realizuje se kroz umjetničke formacije, kolektive i saveze Klon.Art, sin: DA, sonda3, sonda4, danceCO i drugi, koji rade na polju primenjene, nove, medijske, pozorišne, plesne i video-filmske umetnosti. 
 
*Ivan Mijačević, interkulturalni (sa)radnik aktivan u oblasti izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Diplomirao je na MA programu na Akademiji za muziku i ples u Kelnu, a prethodno i koreografiju i plesni performans na Salzburg Experimental Akademy of Dance (SEAD). Studirao je muzičku pedagogiju na Univerzitetu u Mariboru i klavir na Konzervatorijumu za muziku i balet u Mariboru. Njegova praksa, inspirisana studijama sa Susan Rethorst i saradnju sa Katie Duck, Jan Fabre, Julijem Hamiltonom, Lizom Nelson i Snježanom Premuš, uključuje predavanja o odnosima muzike i plesa na plesnim, pozorišnim i muzičkim akademijama i saradnju sa umetničkim kolektivima inability crew, sz3, danceCO and Task 15.
 
Prijavite se na stanica.info@gmail.com zbog ograničenog broja polaznika. 
Donacije su dobrodošle 🙂
 
*
 
Maayan Danoch, Miha Horvat & Ivan Mijačević 
IN-LIGHT

Magacin in Kraljevića Marka 4, May 29, 6 – 10 pm
In this workshop, we will consider the possibility of being simultaneously performers and technicians, instruments and instrumentalists, and explore situations, in which body, movement, sound and light meet. We will develop visual and sonic images by working mainly with flashlights as light sources in relation to movement, the sound of movement, and architecture.
 
Acknowledging light as the main condition for seeing as well as for shaping what and how we see, this workshop highlights ways of illuminating performative materials as an integral part of the making-process. During this process, we will observe as well how the presence/absence of light makes us differently conscious of sound and therefore, enhance and work with our awareness of sound created by the moving body. Doing so, we will discuss bodily, visual and sonic possibilities of revealing and withholding as choreographic devices.
 
The workshop will begin with a movement class, which aims to enhance physical connectivity, our sensibility towards internal and external inputs, and possibilities of responding to them. 
 
 
About the artists
 
*Maayan Danoch (*Israel) is a choreographer, dancer and teacher, based in Berlin. In her works, she explores the actual and virtual dimensions of perception and their ways of manifesting in devising movement and image. Maayan studied contemporary dance and choreography at SEAD and received her MA in Dance Dissemination from the Hochschule für Musik und Tanz Köln. She teaches dance and choreography in academies and centres such as Academy of Dramatic Arts Zagreb, Tanzfabrik Berlin, Hochschule für Musik und Tanz Köln, etc. She is a fellow of Akademie Schloss Solitude, generation 2017-2019. www.maayandanoch.com 
 
*Miha Horvat is legal representative of the Foundation Sonda, initiator of gallery project EX-garage and a founding member of a Transnational Guerrilla Art School which is currently situated in interdisciplinary laboratory GT22 (http://gt22.si/). He is a program director of MFRU – International festival of computer arts in Maribor, Slovenia since 2016. His training of theory, practice of humanistic, arts and social films is implemented through artistic formations, collectives and alliances Klon.Art, son:DA, sonda3, sonda4, danceCO and others, working in fields of fine, new media, theatre, dance and video-film art. More on http://sonda.kibla.org/
 
*Ivan Mijačević, inter-cultural co-worker active in the fields of performing and visual arts. He holds an MA in Dance Dissemination from the Academy of Music and Dance Cologne and a diploma in choreography and dance performance from the Salzburg Experimental Academy of Dance. He studied music pedagogy at the University of Maribor and classical piano performance at the Maribor Conservatory of Music and Ballet. His practice, inspired by studies with Susan Rethorst and collaborations with Katie Duck, Jan Fabre, Julyen Hamilton, Lisa Nelson and Snjezana Premuš, includes lecturing on the relations of music and dance at the dance, theatre and music academies and co-creations with art-collectives inability crew, sz3, danceCO and Task 15. 
 
Due to a limited number of participants, apply through stanica.info@gmail.com 
 
Donations are welcome 🙂
Advertisements

About ZI

Bloger iz Beograda.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: